کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

شرک را چه تعریفی، از تو دشمن اولیای الهی؟!

مطالبی در تلگرام از افرادی مثل شیخ پردل منتشر که توسل به اولیای الهی را شرک میداند، توسل به پیامبر اسلام که رحمة للعالمین شناخته شد و خود ابلیس به او توسل کرده است بر اساس برخی روایات، فأین تذهبون، ای شیوخ متوسل به وهابیت و پول سعودی چه کسی مشرک است؟ من سنی مذهب که به زیارت مشهد الرضا میروم و در کنار حرمش دو رکعت نماز برای عبادت الله میخوانم و بعد دست به سوی حرم رضوی میبرم و از او و روح بلندش کمک میخواهم تا مرا پیش خدا شفاعت کند که خسر الدنیا والآخرة نشوم. معنی روح انسانی و آدمیت را خفیف نکنید که اگر نباشد کمتر از خوک و سگ هستی، از خداوند میخواهم به روح محمد و آل محمد این شیوخ بی غیرت را خودش تنبیه کند.