کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

پاییز

سلام بر پاییز که خزان چه با مهر می آید و با آذری سرد آبان را محو میکند، که تشنه باشم تا مهری دیگر.