کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

زلزله

به آنهایی که در کرمانشاه عزیزانی از دست دادند تسلیت می گویم... دیدم زلزله چه میکند، کمتر از ۲۴ ساعت از زلزله بم گذشته بود که آنجا بودیم، کارهایی که باید شود مسؤولان امر بهتر میدانند. یک سال بعد از زلزله بم آنجا رفتم، آوارها هنوز دیده میشد. تنها کاری که برای مردم کرمانشاه میتوانم کنم دعا به درگاه حق است که زندگی ایشان سر و سامانی یابد.

یا رب من بدانمی عاقبت این کجا کشد!

خانه آب و گل کجا خانه جان و دل کجا

دریافت