کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

ور تو افلاطون و لقمانی به علم

... ور تو افلاطون و لقمانی به علم// من به یک دیدار نادانت کنم...

دریافت

راجع به آمریکا و برجام...

راجع به برجام ناکام حرف زیاد است، و برخی این کلاف بی سر و ته را میبافند تا عده ای از مردم را اسیرکنند و کلافه کنند اغلب مردم را، داد و فریاد راجع به دلار و ارز و طلا و نفت... بسیار و البته چیزی به من و شما نمی رسد و گاهی فکر میکنم ایشان می خواهند ما یادمان برود لیس لالانسان الا ما سعاه، و خودشان سعی و تلاش میکنند تا ما سعی نکنیم...

و قانون کنش و واکنش یادم نرود که هر عملی عکس العملی دارد برابر و در جهت مخالف...

خوشا وقت شوریدگان غمش

خوشا وقت شوریدگان غمش// اگر زخم بینند اگر مرهمش

گدایانی از پادشاهی نفور// به امیدش اندر گدایی صبور


دریافت

( شعری از بوستان سعدی و اگر اهل خواندن کتاب نیستید بشنوید و ... شکارش نجوید خلاص از کمند...)

آری چو در رصد مدد نصرت خدا

... آری چو در رصد مدد نصرت خدا// نمرود را برآید از پشه ای دمار


دریافت

...ز کوب غم چه غم دارم که با او پای می کوبم...


دریافت

گر لب او شکند نرخ شکر میرسدش// ور رخش طعنه زند بر گل تر میرسدش..

دریافت

با چند غزل از سعدی

اول اردیبهشت، مبارک باد این روز و بهشتی باد همه روزهایتان...

 دریافت