کامران

نظرات شخصی

کامران

نظرات شخصی

مشخصات بلاگ
کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

امروز ۲۵ ذی القعده به روز دحوالارض نامیده شده است، روز گسترش زمین. و گفته شده است که در این روز آدم و حوا پایین آمدند و همدیگر را گم کردند تا در روز عرفه همدیگر را یافتند و روز تولد حضرت ابراهیم و حضرت عیسی علیهما تحیت و السلام است. من باور میکنم این گفته ها را که راستگویان گفته اند، البته میتوان شک کرد. یک راه شک برایتان باز میکنم که تاریخ هجری قمری است و در تقویم قمری هر سال قمری ۱۰ روز از سال شمسی عقب میافتد که وقتی به سال شمسی ۳۶ ساله میشوید به سال قمری ۳۷ ساله میشوید. خب که چی؟! که همانا اعمال آدم به نیتهای او وابسته است...

بر سر آنم که گر ز دست بر آید// دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد// دیو چو بیرون رود فرشته در آید... « حافظ»

 • ح م کامران نیرومند


دریافت

این یکی از غزلیات شمس بود با دکلمه دکتر سروش، شعرهایی که از گذشته ها مانده است پر ثمر و پر اثر است هرچند برداشتهای امروزی بعضی وقتها به بیراهه میرود، حالا چند رباعی از خیام که اسمی آشنا در ایران و جهان است و در گذشته های دور از او به اسم الامام عمر ابن ابراهیم خیامی نیشابوری هم یاد کرده اند... این مطلب بیشتر سر نخی است برای شخصی که آشنا شود با گذشته تا آینده را بهتر در یابد...

نیکی وبدی که در نهاد بشر است// شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل// چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است.

و

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود// نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود

زین پیش نبودیم و نبد هیچ خللی// زین پس چو نباشیم همان خواهد بود.

و 

در دهر هر آنکه نیم نانی دارد// از بهر نشست آشیانی دارد

نه خادم کس بود نه مخدوم کسی// گو شاد بزی که خوش جهانی دارد..

و

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم// وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

فردا که ازین دیر فنا در گذریم// با هفت هزار سالگان سر بسریم.

دریافت

 • ح م کامران نیرومند

در جلسه دیروز مجلس ۱۷ مرداد ۹۶ موضوعی مطرح شد که چرا یک نفر از اهل سنت ایران جایگاهی در مراسم تحلیف رییس جمهور نداشت؟! شما نمایندگان عزیز که چنین اعتراضی داشتید خودتان در این مراسم بودید... من هم یک ترکمن سنی مذهب هستم و اینگونه اعتراضات علنی در پخش مستقیم رادیویی را قبول ندارم... الان هم جلسه علنی مجلس در ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو FM در حال پخش است.

 • ح م کامران نیرومند

امروز به نام خبرنگار ثبت شده است، و خبرنگاران روزتان مبارک باد... 

البته هر روز روز خبرنگار است و همان گونه که خبر عرصه وسیعی دارد خبرنگاری هم. هرچند سطحی نگری امثال من باعث بی خبری خیلیها شده، به کفها چسبیده ام و عمق را از یاد برده ام. من خبرنگار نیستم و خیلی عادی تر از عموم شدم.

در ضمن ماه گرفتگی دیشب خیلی زیبا بود، از طریق رادیو چندین بار ساعت این ماه گرفتگی جزئی اعلام شد، چندان اهل تماشای تلوزیون نیستم. وقتی به خواهر کوچکترم گفتم برو ببین او هم رفت و دید همان موقع پدرم پرسید چی میگی و گفتم، او هم گفت آره تو اخبار گفتند، بله گفتند ولی با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود، اگر برنخیزی و نچشی دیگر از دست رفته...

 • ح م کامران نیرومند

مرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی// برون آورد تا گشتم چنین شیدا و سودایی

سر سجاده ومسند گرفتم من به جهد و جد// شعار زهد پوشیدم پی خیرات اقرایی

در آمد عشق در مسجد بگفت ای خواجه مرشد// بدران بند هستی را چه در بند مصلایی

به پیش زخم تیغ من ملرزان دل، بنه گردن// اگر خواهی سفر کردن ز دانایی به بینایی

بده تو داد اوباشی اگر رندی و قلاشی// پس پرده چه میباشی اگر خوبی و زیبایی

فراری نیست خوبان را ز عرضه کردن سیما// بتان را صبر کی باشد ز غنج و چهره آرایی

گهی از روی خود داده خرد را عشق و بی صبری// گهی از چشم خود کرده سقیمان را مسیحایی

گهی از زلف خود داده به مؤمن نقش حبل الله// ز پیچ جعد خود داده به ترسایان چلیپایی

تو حسن خود اگر دیدی که افزونتر ز خورشیدی// چه پژمردی چه پوسیدی در این زندان غبرایی

چرا تازه نمیباشی ز الطاف ربیع دل// چرا چون گل نمی خندی چرا عنبر نمی سایی

چرا در خم این دنیا چو باده نمی جوشی// که تا جوشت برون آرد ازین سرپوش مینایی

ز برق چهره خوبت چه محروم است یعقوبی// الا ای یوسف خوبان به قعر چه چه می پایی

ببین حسن خود ای نادان ز تاب جان اوتادان// که مؤمن آینه مؤمن بود در وقت تنهایی

ببیند خاک سر خود درون چهره بستان// که من در دل چه ها دارم ز زیبایی و رعنایی

ببیند سنگ سر خود درون لعل و پیروزه// که گنجی دارم اندر دل کند آهنگ بالایی

ببیند آهن تیره دل خود را در آیینه// که من هم قابل نورم کنم آخر مصفایی

عدم ها مر عدم ها را چو میبیند به دل گشته// به هستی پیش می آید که تا دزدد پذیرایی

به هر سرگین کجا گشتی مگس را گر خبر بودی// که آید از سرشت او به سعی و فضل عنقایی

چو ابن الوقت شد صوفی نگردد کاهل فردا// سبک کاهل شود آن کس که باشد گول و فردایی

میان دلبران بنشین اگر نه غری و عنین// میان عاشقان خو کن مباش ای دوست هرجایی

ایا ماهی یقین گشتت ز دریای پس پشتت// بگردان روی و واپس رو چو تو از اهل دریایی

ندای ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو// در آ و خوش می رو به آب و گل چه می پایی

به جان و دل شدی جایی که نه جان ماند و نی دل// به پای خود شدی جایی که آنجا دست می خایی

ز خورشید ازل زر شو به زر غیر کمتر رو// که عشق زر کند زردت اگرچه سیم سیمایی

تو را دنیا همی گوید چرا لالای من گشتی// تو سلطان زاده ای آخر منم لایق به لالایی

تو را دریا همی گوید منت مرکب شوم خوشتر// که تو مرکب شوی ما را به حمالی و سقایی

خمش کن من چو تو بودم، خمش کردم بیاسودم// اگر تو بشنوی از من، خمش باشی بیاسایی.

دریافت

 • ح م کامران نیرومند

روز تولد امام علی ابن موسی الرضا مبارک باد بر من و شما.

اگر به مذهب تو خون عاشق است صلاح// صلاح ما همه آنست کان تراست صلاح

 • ح م کامران نیرومند

وقتی چیزی برای گفتن نیست زنده باد حافظ شیراز و فالی؛ 

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد// زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد

گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن// که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ// ازین فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح بشرط ادب گیر زانکه ترکیبش// ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

که آگهست که کاوس و کی کجا رفتند// که واقفست که چون رفت تخت جم بر باد

ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم// که لاله دمید از خون دیده فرهاد

مگر که لاله بدانست بیوفایی دهر// که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم// مگر رسیم بگنجی در این خراب آباد

نمیدهند اجازت مرا به سیر سفر// نسیم باد مصلا و آب رکن آباد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ// که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد.

 • ح م کامران نیرومند

همه غصه داریم، همه قصه داریم... چه میکنیم اگر مقصر نیابیم. ناگواری ها پر شده در زنده مانیمان، پشت به خود میکنیم و زندگانیمان. یکی دو روز پیش کمدی الهی دانته را میخواندم که کتاب اول درباره دوزخ است، دوم برزخ و سوم بهشت. چند صفحه بیشتر نخواندم، سه سرود، و نمیدانم چرا فکر کردم در این روزگار در دوزخی هستم و کاش می مردم...

 • ح م کامران نیرومند

در قانون ما بی قانون باش

به ظاهر از یک خون نیستیم

تو بیا با ما هم خون باش

این ترازو میزان نیست که نیست

تو را به خدا بیا و موزون باش

ما گفتیم تا از من در آییم

در قانون ما بی قانون باش.

 • ح م کامران نیرومند

روز قدس عیدی رمضان برای فلسطین و مردم فلسطین است، روحت شاد و راهت پاینده باد امام روح الله. الهی انتقام مظلومان را از ظالمان بگیر. 

مطلب پایین که در عکس بیان شده مهم است، ولی این سؤال که مسجدالاقصی واقعی کدام است شاید مغالطه ای را همراه دارد و جواب این سؤال این است که مسجد با گنبد طلایی قبة الصخره و مسجد با گنبد سنگی و قدیمی تر مسجدالاقصی است و هر دو مقدسند و مهم. ما همه فلسطین را میخواهیم که همه قدس و مقدسند و همه مردم فلسطین باید ساکن سرزمین خود باشند نه آواره جاهای دیگر و انشاالله همه مسلمین با عزت بتوانند زندگی کنند.

 • ح م کامران نیرومند

سپاس و حمد پروردگار متعال، درود و سپاس فراوان از دلیرمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دریافت

 • ح م کامران نیرومند

فرمان مالک ( علیه الرضوان) و ابعاد آن و درس مرحوم علامه جعفری

دریافت

 • ح م کامران نیرومند

تولد امام حسن ابن علی را به همه عاشقان پنج تن آل عبا تبریک میگویم.

دریافت

 • ح م کامران نیرومند

اتفاق نه چندان عجیب در تهران که یک عملیات تروریستی احمقانه بود زنگ بیدارباشی بود و خوب موقعی هم واقع شد. آیا فکر نمیکنید و تعقل نمیکنید، اگر مار و عقرب نیش میزنند خاصیت اینهاست چرا خود را با اینها قیاس میکنم؟! برنامه هایی که از ابتدای قرن ۲۱ در دنیا اجرا شد برای یک قرن تهیه شده است نه برای دوره ای کوتاه، الگوریتمی که مسیرهای گوناگونی دارد وقتی جواب مثبت است راه را ادامه میدهد و برای جواب منفی راهی دیگر می یابد و همچنان ادامه دارد تا به هدفش برسد...

به فکر قرآن افتادم که چه برنامه و الگوریتم دقیقی است، نمیدانم چرا در مسیرش قرار نمیگیرم؟! آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ نه، ولی میتواند باشد. 

حرف بسیار و کار اندک فایده ندارد...

جان شو و از ره جان جان را شناس// یار بینش شو نه فرزند قیاس

 • ح م کامران نیرومند

مهر پاکان در میان جان نشان// دل مده الا به مهر دلخوشان

کوی نومیدی مرو، امیدهاست// سوی تاریکی مرو خورشیدهاست

دل تو را در کوی اهل دل کشد// تن تو را در حبس آب و گل کشد...

 • ح م کامران نیرومند

از دولت فعلی بابت برجام و زحمتی که برای آن کشیدند متشکرم، هرچند تحریمهای بانکی رفع نشد و سرمایه گزاری خارجی دچار اشکال است. امیدوارم که رییس فعلی عوض شود تا موضع قدرتهای استکباری تغییر کند، در دوران گذشته هم این تجربه را داشتیم هر وقت این طرف با قدرت پیش رفت آن طرف عقب نشست و گر محک تجربه آید به میان// سیه روی شود هر که در و غش باشد..

 • ح م کامران نیرومند

نمیدانم! از تمام خبرهایی که راجع به معدن زغال سنگ آزادشهر پخش شد همین یک کلمه نا گفته شنیده شد و ...

امداد و نجات حرف مفت مسؤولان لاکردار است، افرادی که با پارتی بازی حقوق بگیر دولت شده اند و در خبر مسؤول نامیده میشوند و بی مسؤولیت ترینها هستند. ای جماعت بی شرف اگر نمیدانید بگویید: « نمیدانم».

۳۵ نفر کشته شدند و ۷۰ نفر مصدوم، البته این اعداد آمار قطعی نیست...

در جاهای مختلف که حوادثی واقع میشود یک حرف جالب توجه از طرف مسؤولین گفته میشود که ای مردم امروز و فردا تعطیل است و مردم بیشتر احتیاط کنند، واقعا که امداد و نجات چه ربطی به تعطیلی دارد مردک، سیل و زلزله و انفجار معدن را بفرمایید در تعطیلی واقع نشوند... شما که فکر میکنید مردم تعطیل هستند و در تعطیلی نباید گرفتار حادثه شوند بروید کنار که باد می آید و شما را از بالا پایین خواهد کشید...

ادعای آمار در دولتهای مختلف بود و الان هم هست، ولی این آمار همیشه اشکال داشت و نتیجه اش باعث عدم اطمینان در لایه های مختلف اقشار مردم شده است. آخر الامر دعا باید کنیم، دعا میکنم آنهایی که آمار میدهند آمار درست بدهند و افرادی که در معدن گیر افتاده اند زنده باشند و تعدادشان آن آمار اولیه نباشد...

 • ح م کامران نیرومند

اول: من در اغلب انتخابات از سال ۷۶ تا حالا شرکت کردم و تا کنون هم آنهایی که منتخب شدند به آنچه که وعده دادند کامل عمل نکردند به بهانه های مختلف.

اما بعد: امسال هم انتخابات داریم و خیلی هم مهم است، آدمهای خوبی هم کاندیدا شدند و خوش به حال ما، نمیدانم آیا برای اولین بار رییس فعلی انتخاب میشود یا نه؟! البته اول انقلاب در یک سال چند رییس جابجا شدند به دلیل برکناری یا ترور.

وضع الان کشور به یک انقلاب دیگر نیاز دارد، وعده و وعیدهای کاندیدا ها روی بهبود وضع اقتصادی متمرکز است. بله به یک انقلاب اقتصادی نیاز داریم، آیا این اشخاص که از اول پدیدار شدن جمهوری اسلامی صاحب سمت بودند و تجربه های فراوانی هم دارند میتوانند به وعده های خود عمل کنند؟

یکی از بدترین معضلات که سال به سال بدتر شده معضل پارتی بازی است. اگر پارتی نداشته باشی جایی استخدام نمیشی چه در ارگانهای دولتی و چه خصوصی. بیایید شفاف سازی کنید! اگر یکی دوتا گردن کلفت سفارشت نکنند حالا هرچقدر بچه خوب و زرنگ و امانتدار هم باشی باز ول معطلی! حتما دنبال پارتی باشید و دم وکیل مجلس و امام جمعه و ... را ببینید و برای دین و اعتقاد و انقلابی بودن از اینها نمره خوب بگیرید و رشد کنید تا خودتان هم مرجع گزینش سایرین شوید. بله پیش به سوی مافیای بازار کار تا کارت زار نشود!

 • ح م کامران نیرومند

امنیت چه بهانه خوبی برای ترساندن مردم است، قضیه انتخابات و مناظره زنده یا مرده هم بهانه خوبی بود. بله خدا را شکر که در ایران جنگ داخلی مسلحانه نداریم و از این بابت نیروهای امنیتی کار خودشان را بلد هستند، آقایون سیاست باز از وزیر تا وکیل کمی هم به فکر امنیت شغلی و امنیت غذایی و امنیت ذهنی مردم باشید، شما داد امنیت سر میدهید و از همین طریق خواسته یا ناخواسته آنهایی را که دنبال ناامنی هستند تحریک میکنید... حرف زدن به اندازه، کار باید کرد...

 • ح م کامران نیرومند