کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

پاینده باد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاس و حمد پروردگار متعال، درود و سپاس فراوان از دلیرمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دریافت

خصوصیات زمامدار

فرمان مالک ( علیه الرضوان) و ابعاد آن و درس مرحوم علامه جعفری

دریافت

سلام بر امام حسن مجتبی

تولد امام حسن ابن علی را به همه عاشقان پنج تن آل عبا تبریک میگویم.

دریافت

حادثه ای که باید هرچند نشاید

اتفاق نه چندان عجیب در تهران که یک عملیات تروریستی احمقانه بود زنگ بیدارباشی بود و خوب موقعی هم واقع شد. آیا فکر نمیکنید و تعقل نمیکنید، اگر مار و عقرب نیش میزنند خاصیت اینهاست چرا خود را با اینها قیاس میکنم؟! برنامه هایی که از ابتدای قرن ۲۱ در دنیا اجرا شد برای یک قرن تهیه شده است نه برای دوره ای کوتاه، الگوریتمی که مسیرهای گوناگونی دارد وقتی جواب مثبت است راه را ادامه میدهد و برای جواب منفی راهی دیگر می یابد و همچنان ادامه دارد تا به هدفش برسد...

به فکر قرآن افتادم که چه برنامه و الگوریتم دقیقی است، نمیدانم چرا در مسیرش قرار نمیگیرم؟! آیا انسان اشرف مخلوقات است؟ نه، ولی میتواند باشد. 

حرف بسیار و کار اندک فایده ندارد...

جان شو و از ره جان جان را شناس// یار بینش شو نه فرزند قیاس