کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

داد و فریاد هایی که بی ثمر است

این را به حساب درد دل بذار، گاهی رجفه های برخی از ما منتج میشود به تهمت به دیگران، رجفه که جمع آن اراجیف میشود یعنی حرف بی ارزش... الان دوست داشتم چند تا مشت و لگد بخورم ولی این تهمت بی اساس به صورتم تف نمیشد... یاد ندارم به کسی تهمت زده باشم چون میدانم درد تهمت شنیدن به ویژه از طرف نزدیکان خیلی زجر آور تر از هر ضربه جسمی است، اگه منو با چاقو بزنی یا گلوله اگه زنده موندم زخم ودردش خوب میشود ولی زخم تهمت معمولا خوب نمیشه عزیز دل برادر...