کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

شحات انور از قرائت قرآن محروم شد!

دولت مصر کمال بد دولتی خود را نشان داد، یک قاری دیگر مصری با آقای شحات انور به جرم تلاوت قرآن در ایران از قرآن محروم شدند. عبدفتاح سیسی یهودی وقتی که رئیس مصر شد، اسراییل به حال آمد، گفتم یهودی چون در اعتقاد و التقاط جهودی صهیونی دین از مادر به فرزند میرسد، سیسی مادرت چطوره؟

بیا این ور بازار!

سلام، در این وبلاگ نظرات از اول تایید شده است، از همان ابتدا. بعد اگر خواستم حذف میکنم.

آیا داعش و رژیم صیونسیتی جنگ جهانی را کلید میزنند؟

حرفهایی از جنگ جهانی سوم گفته میشود و مطالب نوشته میشود که در اصل ترس را در دل مردم بکارند و یا تقویت کنند. معنی لغوی ترور و تروریسم هم از ترس و هراس می آید.

گروهی که اسرای خود را برای انتقام و ایجاد وحشت سر می برد، حتماً مسلمان نیست و بویی از انسانیت نبرده است. سر بریدن اسیر روس هم مثل سایر جنایتها بود. ببین داعش اگر راست میگی برو آدم باش، و ای رژیم صهیونیستی تو هم زیادی کهنه و پوسیده شدی و بوی مرگ به مشام گندیده ات رسیده، عجب مرگ ننگینی داری، دست و پا بزن ای حرامزاده. من هم مراقب باشم که دست اینها مرا به زیر نکشد، و ای کلوخها و سنگها دستم را بگیرید.

و جنگ جهانی هیچوقت تمام نشد، گرم و سرد میشود ولی ادامه دارد، رنگ به رنگ میشود ولی درنگ ندارد. نبازیم این جنگ را، ای مسلمین رنگ ایمان را بیابیم و اعتلا دهیم که میتوانیم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد

آیا میشود اسفنج زیر باران خشک نگه داشت؟!

آیا میشود آینه را زیر باران خشک نگه داشت؟! البته یا شاید بشود با اسفنج این کار را کرد! 

فالی از حافظ علیه الرحمه

اگر به باده مشکین دلم کشد شاید / که بوی خیر ز زهد ریا نمیآید

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق / من آن کنم که خداوندگار فرماید

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم / گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

مقیم حلقه ذکرست دل بدان امید / که حلقه ای ز سر زلف یار بگشاید

ترا که حسن خداداده هست و حجله بخت / چه حاجت است که مشاطه ات بیاراید

چمن خوشست و هوا دلکش است و می بیغش / کنون بجز دل خوش هیچ در نمیآید

جمیله ایست عروس جهان ولی هشدار / که این مخدره در عقد کس نمیآید

بلابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد اگر / بیک شکر ز تو دلخسته ای بیاساید

بخنده گفت که حافظ خدایرا مپسند / که بوسه تو رخ ماه را بیالاید