کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

جام جهانی فوتبال پرده ای برای جنایت؟!

این روزها که جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با تمام زیباییهایش شروع شده و دو دقیقه پیش رونالدو به مراکش گل زد و بازیهای قشنگ پیش از این و...

تخریب و کشتار رژیم اسراییل در فلسطین بیشتر شد و البته تخریب و کشتار آل سعود و همراهانش در یمن خیلی بیشتر شد، فقط یک فرق هست که یمنی ها توانستند حدود ۱۵۰ نفر از دشمنانشان را بکشند ولی فلسطینیها نتوانستند...

اشتباهی لب خوانی کردم؟!

یکی گوش سنگینی داشت، روزی متوجه شد که همسایه اش مدتی ست که مریض افتاده و تصمیم گرفت عیادت کند همسایه را، رفت در خانه او و در زد و پیشش نشست و شروع به پرسیدن کرد که حالت چطوره و همسایه گفت خیلی بد و جواب داد خدا را شکر و پرسید چی خوردی و همسایه گفت زهر و جواب داد نوش جان و پرسید طبیبت کیست و همسایه گفت عزراییل و جواب داد خوب طبیبیست خوش به حالت...

و این لب خوانی و با ظن و گمان جواب دادن حال همسایه را بدتر کرد...

( این یکی از داستانهای مثنوی معنوی بود، لطفاً بخوانید و لب خوانی نکنید)

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها

 ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها// زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا

زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم// زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا

زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد// زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا

چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود// چندین کشش از بهر چه تا در رسی در اولیا

از بد پشیمان می شوی الله گویان می شوی// آن دم تو را او می کشد تا وا رهاند مر تو را

از جرم ترسان می شوی وز چاره پرسان می شوی// آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا؟!

...

( غزل ۳ از دیوان کبیر مولوی)

بیار ساقی بادت فدا سر و دستار

بیار ساقی بادت فدا سر و دستار// ز هر کجا که دهد دست جام جان دست آر

 دریافت

از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی

یاد آوری به خودم: آمریکا کاملاً قصد راه اندازی یک جنگ تمام عیار بین المللی دارد که البته آمریکای شمالی تک نقطه امن جهانی باشد و جهود و سیستم اقتصادی آن زیربنای این جنگ باشد ( سیستم اقتصادی جهودی با بانک و بانکداری گره خورده است که ربا خواری محور حرکت آن است)، فلسطین نقطه مهم استراتژیک است و قلب زمین است از هر لحاظ و این قلب باید در دست جهود صهیونی باشد، حجاز که عربستان سعودی نامیده شده است یک کاتالیزور لازم برای این مقاصد است، رژیم سعودی شکل گرفته دست صهیونیزم است و ایران یک پل بسیار مهم است که البته مردم آن باید خود خواسته تسلیم بازیهای این بازی سازان مستکبر شود...